jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Op jufmelis.nl staan tijdelijk extra gratis oefeningen online, dat betekent dat er 350 oefeningen gratis gemaakt en nagekeken kunnen worden.

extra: NT2 verkleinwoorden 2

Score

0%


In deze oefening ga je van de zelfstandig naamwoorden een verkleinwoord maken. Je kunt de uitleg van de verkleinwoorden lezen of je kunt direct de verkleinwoorden in een zin oefenen

Het verkleinwoord krijgt altijd het lidwoord: het.

1: het oor – het

2: de neus – het

3: de mond- het

4: het haar – het

5: de hals – het

6: de buik – het

7: de navel – het

8: de bil – het

9: de knie – het

10: de enkel – het

Uitleg over: verkleinwoorden basisregels
vorige oefening:
NT2 verkleinwoorden 1
volgende oefening:
NT2 verkleinwoorden 3

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.