jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: NT2 meervoud 3

Score

0%


Schrijf de woorden (de zelfstandig naamwoorden) in het meervoud.

1: de hond – de

2: de leerling – de

3: de buik – de

4: de vier – de

5: de tien – de

6: de wang – de

7: de ring – de

8: de arts – de

9: het bord – de

10: het konijn – de

Uitleg over: Meervoud (znw) - beginner
vorige oefening:
NT2 meervoud 2
volgende oefening:
NT2 meervoud 4

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

NT2

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2018. Alle rechten voorbehouden.