jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: NT2 meervoud 2

Score

0%


Schrijf de woorden (de zelfstandig naamwoorden) in het meervoud.

1: de haard – de

2: de baard – de

3: het woord– de

4: de docent – de

5: de cursist– de

6: de punt– de

7: het schrift– de

8: de koek– de

9: de fiets– de

10: de schoen– de

Uitleg over: Meervoud (znw) - beginner
vorige oefening:
NT2 meervoud 1
volgende oefening:
NT2 meervoud 3

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.