jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Op jufmelis.nl staan tijdelijk extra gratis oefeningen online, dat betekent dat er 350 oefeningen gratis gemaakt en nagekeken kunnen worden.

extra: NT2 meervoud 2

Score

0%


Schrijf de woorden (de zelfstandig naamwoorden) in het meervoud.

1: de haard – de

2: de baard – de

3: het woord– de

4: de docent – de

5: de cursist– de

6: de punt– de

7: het schrift– de

8: de koek– de

9: de fiets– de

10: de schoen– de

Uitleg over: Meervoud (znw) - beginner
vorige oefening:
NT2 meervoud 1
volgende oefening:
NT2 meervoud 3

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.