jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Op jufmelis.nl staan tijdelijk extra gratis oefeningen online, dat betekent dat er 350 oefeningen gratis gemaakt en nagekeken kunnen worden.

extra: NT2 meervoud in zinnen 4

Score

0%


Schrijf de woorden (de zelfstandig naamwoorden) in het meervoud. 

1: Wil jij die vieze (beest) even vangen?

2: Zou jij die vieze (dier) in hun hok willen stoppen?

3: Wil jij alvast beginnen met leren voor de (toets)?

4: Voor morgen zijn er drie (test) opgegeven.

5: De (proefwerk) in de proefwerkweek moet je goed maken.

6: Gisteren kregen de leerlingen twee (overhoring).

7: Laith heeft alle (lamp) opgehangen.

8: Liwia heeft (kers) meegenomen naar school.

9: Jean, zou jij alle (deur) dicht willen doen?

10: Allemaal (mond) dicht, dan kan ik alles goed uitleggen.

Uitleg over: Meervoud (znw) - beginner
vorige oefening:
NT2 meervoud in zinnen 3
volgende oefening:
NT2 meervoud in zinnen 5

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.