jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Op jufmelis.nl staan tijdelijk extra gratis oefeningen online, dat betekent dat er 350 oefeningen gratis gemaakt en nagekeken kunnen worden.

extra: NT2 meervoud in zinnen 3

Score

0%


Schrijf de woorden (de zelfstandig naamwoorden) in het meervoud. 

1: De (hond) van de buren blaffen erg hard.

2: Alle (leerling) letten heel goed op in de les.

3: Alle (buik) hebben navels.

4: Gelukkig heeft de docent nooit (vier) hoeven geven voor testen.

5: De juf vindt het erg leuk om (tien) te geven voor overhoringen.

6: De tranen liepen over haar (wang).

7: Het pas getrouwde stel deed de (ring) om.

8: Volgens de (arts) zou de patiƫnt volledig herstellen.

9: Wil jij de (bord) bij de afwas zetten?

10: De (konijn) waren uit het hok ontsnapt.

Uitleg over: Meervoud (znw) - beginner
vorige oefening:
NT2 meervoud in zinnen 2
volgende oefening:
NT2 meervoud in zinnen 4

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.