jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: dit of deze invullen 5

Score

0%


Vul het juiste aanwijzend voornaamwoord in, je mag kiezen uit dit of deze.

1: boek

2: gedicht

3: verhaal

4: som

5: les

6: leerling

7: docent

8: student

9: kind

10: volwassene

Uitleg over: aanwijzend voornaamwoord
vorige oefening:
dit of deze invullen 4
volgende oefening:
dit of deze invullen 6

Oefeningen:

Het alfabet

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

NT2

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.