jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: dit of deze invullen 4

Score

0%


Vul het juiste aanwijzend voornaamwoord in, je mag kiezen uit dit of deze.

1: perforator

2: pen

3: potlood

4: etui

5: schrift

6: gum

7: puntenslijper

8: telefoon

9: laptop

10: blad

Uitleg over: aanwijzend voornaamwoord
vorige oefening:
dit of deze invullen 3
volgende oefening:
dit of deze invullen 5

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

NT2

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.