jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: dit of deze invullen 3

Score

0%


Vul het juiste aanwijzend voornaamwoord in, je mag kiezen uit dit of deze.

1: vensterbank

2: aanrecht

3: raam

4: deur

5: kozijn

6: vloer

7: plafond

8: trap

9: leuning

10: brievenbus

Uitleg over: aanwijzend voornaamwoord
vorige oefening:
dit of deze invullen 2
volgende oefening:
dit of deze invullen 4

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

NT2

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2018. Alle rechten voorbehouden.