jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: dit of deze invullen 2

Score

0%


Vul het juiste aanwijzend voornaamwoord in, je mag kiezen uit dit of deze.

1: de kast - kast

2: de bank - bank

3: de tafel - tafel

4: de computer - computer

5: de wasbak - wasbak

6: de televisie - televisie

7: de stoel - stoel

8: het bed - bed

9: de wasmachine - wasmachine

10: het bad - bad

Uitleg over: aanwijzend voornaamwoord
vorige oefening:
dit of deze invullen 1
volgende oefening:
dit of deze invullen 3

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Niet of geen

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.