jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: Dat of die invullen 5

Score

0%


1: Het boek ik gelezen had, vond ik erg mooi.

2: Een gedicht over de liefde gaat, is vast erg mooi.

3: De som in het eerste rekenboekje stond, was erg gemakkelijk.

4: Het verhaal ik zojuist heb verteld, was helaas niet helemaal waargebeurd.

5: De les ik net gegeven heb, ging over de tussen-n.

6: De leerling dat vroeg, is erg slim.

7: De docent te laat kwam, had autopech gehad.

8: De student nooit naar colleges kwam, heeft het tentamen niet gehaald.

9: Het kind zo hard huilde, was erg hard gevallen.

10: De volwassene haar troostte, was haar moeder.

vorige oefening:
Dat of die invullen 4
volgende oefening:
Dat of die invullen 6

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

NT2

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2018. Alle rechten voorbehouden.