jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: Dat of die invullen 4

Score

0%


1: Een perforator kapot is, zal gemaakt moeten worden.

2: Een rode pen in jouw etui zat, is ineens verdwenen.

3: Het potlood achter jouw oor zat, is gevallen in de schuur.

4: Het etui net door de klas vloog, is van Davy.

5: Het schrift je voor wiskunde gebruikt, is natuurlijk niet ook voor Nederlands.

6: De gum in je etui zat, is er gisteren door een klasgenoot uitgehaald.

7: Wil jij de puntenslijper op mijn bureau staat even pakken?

8: De telefoon daar ligt, is niet van mij hoor.

9: De laptop gisteren gestolen was, is inmiddels terecht.

10: Wil jij het blad daar ligt even oprapen?

vorige oefening:
Dat of die invullen 3
volgende oefening:
Dat of die invullen 5

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

NT2

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2018. Alle rechten voorbehouden.