jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: Dat of die invullen 3

Score

0%


1: De vensterbank geverfd moest worden, is gisteren eindelijk geverfd.

2: Het aanrecht schoongemaakt moest worden, is door mijn moeder schoongemaakt.

3: Het raam klemde, klemt nu gelukkig niet meer.

4: De deur op slot zat, heb ik open gedaan.

5: Het kozijn roze was, is nu oranje.

6: De vloer gelakt moest worden, hebben we gisteren gelakt.

7: Het plafond gewit moet worden, zal morgen worden gewit door mijn broer.

8: De trap zo gevaarlijk is, hebben we voorzien van een leuning.

9: De leuning we hebben opgehangen, moet nog wel geverfd worden.

10: De brievenbus kapot is, hebben we gemaakt met plakband.

vorige oefening:
Dat of die invullen 2
volgende oefening:
Dat of die invullen 4

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

NT2

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.