jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: Dat of die invullen 2

Score

0%


Vul het juiste betrekkelijk voornaamwoord in, je mag kiezen uit die of dat.

1: De kast op zolder staat, moet dringend naar beneden.

2: De bank ik besteld heb, komt morgen binnen.

3: De tafel ik graag zou willen kopen, is afgeprijsd.

4: De computer kapot was, is gelukkig weer gemaakt.

5: De wasbak los hing, heeft de conciƫrge weer vastgezet.

6: De televisie al uren aan stond, ging ineens uit.

7: De stoel op tafel stond, werd er weer afgehaald.

8: Het bed zo heerlijk lag, was net nieuw gekocht.

9: De wasmachine nog aan het draaien was, werd per ongeluk open gedaan.

10: Het bad ik vol had laten lopen, was al koud geworden.

Uitleg over: Betrekkelijk voornaamwoord (relatief pronomen)
vorige oefening:
Dat of die invullen 1
volgende oefening:
Dat of die invullen 3

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.