jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Op jufmelis.nl staan tijdelijk extra gratis oefeningen online, dat betekent dat er 350 oefeningen gratis gemaakt en nagekeken kunnen worden.

extra: Dat of die invullen 2

Score

0%


Vul het juiste betrekkelijk voornaamwoord in, je mag kiezen uit die of dat.

1: De kast op zolder staat, moet dringend naar beneden.

2: De bank ik besteld heb, komt morgen binnen.

3: De tafel ik graag zou willen kopen, is afgeprijsd.

4: De computer kapot was, is gelukkig weer gemaakt.

5: De wasbak los hing, heeft de conciƫrge weer vastgezet.

6: De televisie al uren aan stond, ging ineens uit.

7: De stoel op tafel stond, werd er weer afgehaald.

8: Het bed zo heerlijk lag, was net nieuw gekocht.

9: De wasmachine nog aan het draaien was, werd per ongeluk open gedaan.

10: Het bad ik vol had laten lopen, was al koud geworden.





Uitleg over: Betrekkelijk voornaamwoord (relatief pronomen)
vorige oefening:
Dat of die invullen 1
volgende oefening:
Dat of die invullen 3

Oefeningen:

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.