jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Op jufmelis.nl staan tijdelijk extra gratis oefeningen online, dat betekent dat er 350 oefeningen gratis gemaakt en nagekeken kunnen worden.

werkwoordspelling: pv vt meervoud 2

Score

0%


1: De bloemetjes (bloeien) in de lente.

2: De chauffeurs (laden) de vrachtwagens met de goederen.

3: Er (kantelen) gisteren heel veel boten door de storm.

4: De advocaten van die bekende crimineel (pleiten) vrijspraak voor hun cliënt.

5: Die twee meisjes (praten) vorige les de hele tijd tijdens de uitleg.

6: Alle kinderen met de griep (herstellen) vorige week erg snel.

7: De inbrekers (verstoppen) zich in een portiek.

8: De positieve berichten tijdens de vorige rapportvergadering (verrassen) mij.

9: We (missen) de laatste trein, daarom waren we bij tante Annie blijven slapen.

10: We (missen) onze vriendin, daarom waren we op bezoek geweest.

Uitleg over: pv verleden tijd
vorige oefening:
pv vt meervoud 1

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Werkwoordrij

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Persoonsvorm TT en VT

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Onvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord

Vormen van het werkwoord herkennen

Werkwoordspelling door elkaar

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.