jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: sterke werkwoorden- zinnen 1

Score

0%


Maak van de onregelmatige werkwoorden een voltooid deelwoord. 

Lees de uitleg van de onregelmatige werkwoorden ofwel sterke werkwoorden. Je kunt ook eerst de algemene uitleg van de voltooid deelwoorden lezen en alleen de regelmatige voltooid deelwoorden oefenen. 

1: Hans heeft heerlijke macaons (bakken).

2: Sergii heeft aan zijn schrift en boek (denken).

3: In de pauze heb ik een stukje Tony Chocolony (eten).

4: Vandaag ben ik eerder naar huis (gaan).

5: Ik weet niet meer waar ik mijn jas heb (ophangen).

6: Juf Melis heeft (kiezen) voor een rustig design.

7: Je broek is helaas heel erg (krimpen) in de was.

8: Bij de watermolen hebben ze alles zelf (malen).

9: Ik ben gisteren (rijden) van Eindhoven naar Groningen.

10: Een van de nadelen vond ik dat er veel werd (schelden) in de film.

Uitleg over: voltooid deelwoord
volgende oefening:
sterke werkwoorden- zinnen 2

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Voltooid deelwoord

Onvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord

Persoonsvorm TT en VT

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.