jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

werkwoordspelling: pv tt enkelvoud 9

In de onderstaande zinnen staat de persoonsvorm steeds in de tegenwoordige tijd en in het enkelvoud. Lees eerst de uitleg over de werkwoordspelling in de tegenwoordige tijd of oefen met het herkennen van de persoonsvorm

Vul de juiste vorm van het werkwoord in de tegenwoordige tijd in. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Voor € 15,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam