jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: de stam 1

Score

0%


De stam is een belangrijk onderdeel van de werkwoordspelling. Geef van de werkwoorden de aangepaste stam

1: lopen -

2: rennen -

3: braden -

4: lachen -

5: poetsen -

6: praten -

7: bewegen -

8: houden -

9: raden -

10: duwen -

Uitleg over: de stam
volgende oefening:
de stam 2

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Voltooid deelwoord

Onvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord

Persoonsvorm TT en VT

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2018. Alle rechten voorbehouden.