jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

werkwoordspelling: pv of voltooid deelwoord 8

Deze opdracht gaat over lastige werkwoorden. Ze staan in de tegenwoordige tijd of je moet et voltooid deelwoord gebruiken. Lees eerst de uitleg over de tegenwoordige tijd of lees de uitleg over het voltooid deelwoord

Je kunt ook eerst oefenen met het herkennen van de persoonsvorm en het voltooid deelwoord

Zet het werkwoorden in de tegenwoordige tijd of gebruik het voltooid deelwoord.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam