jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: zwakke werkwoorden- vt 1

Score

0%


Schrijf de werkwoorden in de verleden tijd. In deze opdracht staan alleen regelmatige werkwoorden.Je kunt de werkwoordsoorten natuurlijk ook door elkaar oefenen.

1: rennen - ik (rennen)

2: gooien - ik (gooien)

3: voetballen - wij (voetballen)

4: spelen - jij

5: delen - hij

6: gillen - wij

7: praten - ik

8: computeren - ik

9: maken – jij

10: gapen – ik

volgende oefening:
zwakke werkwoorden- vt 2

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Werkwoordrij

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Persoonsvorm TT en VT

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Onvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord

Vormen van het werkwoord herkennen

Werkwoordspelling door elkaar

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2018. Alle rechten voorbehouden.