jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

werkwoordspelling: zwakke werkwoorden- vt 1

In deze oefening ga je aan de slag met de werkwoorden in de verleden tijd. In deze opdracht staan alleen regelmatige werkwoorden ofwel zwakke werkwoorden. Je kunt ook moeilijkere oefeningen maken over de werkwoordspelling in de verleden tijd

Schrijf de juiste werkwoordsvorm in de verleden tijd. 


1: rennen - ik (rennen)

2: gooien - ik (gooien)

3: voetballen - wij (voetballen)

4: spelen - jij

5: delen - hij

6: gillen - wij

7: praten - ik

8: computeren - ik

9: maken - jij

10: gapen - ik

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam