jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: werkwoordspelling en bijvoeglijk naamwoord 1

Score

0%


In deze oefening komen allerlei verschillende vormen van het werkwoord aan bod én het voltooid deelwoord bijvoeglijk gebruikt. Het is dus belangrijk dat je de verschillende vormen van het werkwoord herkent en dat je alle regels van de werkwoordspelling kent en goed toepast.

Bij de persoonsvorm kies je voor de tegenwoordige tijd, tenzij in de zin duidelijk staat aangegeven dat het verleden tijd moet zijn.

1: Manoah (hebben) zijn straf (aanvaarden).

2: Otis (aanvaarden) zijn straf.

3: Gisteren (aanvaarden) Piet zijn straf.

4: De (aanvaarden) straf (blijken) het overschrijven van een deel van het woordenboek te (zijn).

5: Isa (hebben) het altijd al (willen) (zeggen) tegen haar.

volgende oefening:
werkwoordspelling en bijvoeglijk naamwoord 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Werkwoordrij

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Persoonsvorm TT en VT

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Onvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord

Vormen van het werkwoord herkennen

Werkwoordspelling door elkaar

Werkwoordspelling samengestelde zinnen

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.