jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: voltooid deelwoord 5

Score

0%


1: Ik heb gisteren erg (genieten) op mijn trouwdag.

2: Ik ben gelukkig niet (struikelen)!

3: Ik ben wel tegen een van de gasten (botsen).

4: Die gast was gewoon (doorlopen).

5: Ik heb hem nog (zoeken).

6: Ik was namelijk nogal (schrikken).

7: Ik was namelijk best hard (vallen).

8: En dat moet hij hebben (weten).

9: Gelukkig heb ik hem (herkennen)!

10: Diezelfde avond heb ik hem nog een brief (schrijven).

Uitleg over: voltooid deelwoord
vorige oefening:
voltooid deelwoord 4
volgende oefening:
voltooid deelwoord 6

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Voltooid deelwoord

Onvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord

Persoonsvorm TT en VT

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.