jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Op jufmelis.nl staan tijdelijk extra gratis oefeningen online, dat betekent dat er 350 oefeningen gratis gemaakt en nagekeken kunnen worden.

werkwoordspelling: sterke werkwoorden- vt 2

Score

0%


Zet de onregelmatige werkwoorden in de verleden tijd

Lees de uitleg van de onregelmatige werkwoorden ofwel sterke werkwoorden. Je kunt ook eerst de algemene uitleg van de werkwoordspelling lezen en alleen de regelmatige werkwoorden oefenen.

1: Gisteren (zijn) ik een beetje nerveus.

2: Nick (worden) een beetje misselijk van de chocolademelk tijdens de kerstviering.

3: Wij (slijpen) alle potloden voor onze tekenlerares.

4: Orest (hebben) een mooi boek gelezen.

5: Hij (slaan) de spijker op de kop.

6: Ik (moeten) nog even iemand bellen.

7: Amr (worden) aan het lachen gemaakt door Laith.

8: Nur (zeggen) dat ze haar huiswerk al af had.

9: Tasneem (lezen) een prachtig boek.

10: Tijdens de vergadering (zwijgen) ik.

Uitleg over: onregelmatige werkwoorden
vorige oefening:
sterke werkwoorden- vt 1
volgende oefening:
sterke werkwoorden- vt 3

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Werkwoordrij

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Persoonsvorm TT en VT

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Onvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord

Vormen van het werkwoord herkennen

Werkwoordspelling door elkaar

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.