jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

werkwoordspelling: onvoltooid deelwoord herkennen 2

Je gaat oefenen met het herkennen van het onvoltooid deelwoord. Lees eerst de uitleg over het onvoltooid deelwoord. In deze oefening staan steeds rijtjes van vier werkwoorden/ werkwoordsvormen. 

Klik per regel het woord aan dat een onvoltooid deelwoord zou kunnen zijn.

1: rennend, gerend, rent, renden

2: gesprongen, spring, springend, spring

3: duik, duikend, dook, gedoken

4: gevraagd, vragen, vragend, vroeg

5: bijten, gebeten, bijtend, beten

6: lopen, lopend, liepen, gelopen

7: kijk, kijkend, gekeken, kijken

8: wordend, geworden, werden, werd

9: masseren, masserend, gemasseerd, masseert

10: bellen, belden, bellend, bel


Voor € 14,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam