jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: onvoltooid deelwoord herkennen 2

Score

0%


In deze oefening staan steeds rijtjes van vier werkwoorden/ werkwoordsvormen. Klik per regel het woord aan dat een onvoltooid deelwoord zou kunnen zijn.

1: rennend, gerend, rent, renden

2: gesprongen, spring, springend, spring

3: duik, duikend, dook, gedoken

4: gevraagd, vragen, vragend, vroeg

5: bijten, gebeten, bijtend, beten

6: lopen, lopend, liepen, gelopen

7: kijk, kijkend, gekeken, kijken

8: wordend, geworden, werden, werd

9: masseren, masserend, gemasseerd, masseert

10: bellen, belden, bellend, bel

Uitleg over: onvoltooid deelwoord
vorige oefening:
onvoltooid deelwoord herkennen 1
volgende oefening:
onvoltooid deelwoord herkennen 3

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Werkwoordrij

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Persoonsvorm TT en VT

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Onvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord

Vormen van het werkwoord herkennen

Werkwoordspelling door elkaar

Werkwoordspelling samengestelde zinnen

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.