jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: voltooid deelwoord herkennen 5

Score

0%


Hier staan steeds rijtjes van vier werkwoorden/ werkwoordsvormen. Klik per zin het woord aan dat een voltooid deelwoord zou kunnen zijn.

1: beredeneren, beredeneer, beredeneerd, beredeneert

2: vereer, rijdt, gefietst, slenteren

3: computeren, verwijzen, bedenk, gezien

4: whatsapp, bepaalt, verveelt, bepaald

5: benaderen, benaderde, benaderd, benader

6: raken, gewassen, bedelen, breek

7: gebakken, drinken, eten, spugen

8: rillen, trillen, drillen, gegild

9: kraaien, kirren, vaar, gevierd

10: volgen, vloggen, ontbeten, vliegen

Uitleg over: voltooid deelwoord
vorige oefening:
voltooid deelwoord herkennen 4
volgende oefening:
voltooid deelwoord herkennen 6

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Voltooid deelwoord

Onvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord

Persoonsvorm TT en VT

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2018. Alle rechten voorbehouden.