jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: voltooid deelwoord herkennen 5

Score

0%


Hier staan steeds rijtjes van vier werkwoorden/ werkwoordsvormen. Klik per zin het woord aan dat een voltooid deelwoord zou kunnen zijn.

1: beredeneren, beredeneer, beredeneerd, beredeneert

2: vereer, rijdt, gefietst, slenteren

3: computeren, verwijzen, bedenk, gezien

4: whatsapp, bepaalt, verveelt, bepaald

5: benaderen, benaderde, benaderd, benader

6: raken, gewassen, bedelen, breek

7: gebakken, drinken, eten, spugen

8: rillen, trillen, drillen, gegild

9: kraaien, kirren, vaar, gevierd

10: volgen, vloggen, ontbeten, vliegen

Uitleg over: voltooid deelwoord
vorige oefening:
voltooid deelwoord herkennen 4
volgende oefening:
voltooid deelwoord herkennen 6

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Werkwoordrij

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Persoonsvorm TT en VT

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Onvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord

Vormen van het werkwoord herkennen

Werkwoordspelling door elkaar

Werkwoordspelling samengestelde zinnen

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.