jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

werkwoordspelling: persoonsvormen en voltooid deelwoorden 5

In deze oefening ga je de regels van de werkwoordspelling toepassen in samengestelde zinnen. De persoonsvorm en het voltooid deelwoord komen aan bod. Het is dus belangrijk dat je alle regels van de werkwoordspelling kent en goed toepast.

Bij de persoonsvorm kies je voor de tegenwoordige tijd, tenzij in de zin duidelijk staat aangegeven dat het verleden tijd moet zijn.

Vul de juiste werkwoordsvormen in de samengestelde zinnen in. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam