jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

werkwoordspelling: zwakke werkwoorden- vd 1

Schrijf de voltooid deelwoorden en lees eventueel nogmaals de uitleg over het voltooid deelwoord. In deze opdracht staan alleen regelmatige werkwoorden ofwel zwakke werkwoorden. Je kunt ook opdrachten maken over onregelmatige voltooid deelwoorden

Schrijf het voltooid deelwoord op. 

1: rennen - ik heb/ben (rennen)

2: gooien - ik heb (gooien)

3: voetballen - wij hebben (voetballen)

4: spelen - jij hebt

5: delen - hij heeft

6: gillen - wij hebben

7: praten - ik heb

8: computeren - ik heb

9: maken - jij hebt

10: gapen - ik heb

Voor € 15,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam