jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: zwakke werkwoorden- vd 1

Score

0%


Schrijf de voltooid deelwoorden en lees eventueel nogmaals de uitleg. In deze opdracht staan alleen regelmatige werkwoorden.Je kunt de voltooid deelwoorden natuurlijk ook door elkaar oefenen.

1: rennen - ik heb/ben (rennen)

2: gooien - ik heb (gooien)

3: voetballen - wij hebben (voetballen)

4: spelen - jij hebt

5: delen - hij heeft

6: gillen - wij hebben

7: praten - ik heb

8: computeren - ik heb

9: maken – jij hebt

10: gapen – ik heb

Uitleg over: voltooid deelwoord
volgende oefening:
zwakke werkwoorden- vd 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Werkwoordrij

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Persoonsvorm TT en VT

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Onvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord

Vormen van het werkwoord herkennen

Werkwoordspelling door elkaar

Werkwoordspelling samengestelde zinnen

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.