jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

werkwoordspelling: zwakke werkwoorden- vd 8

Schrijf de voltooid deelwoorden en lees eventueel nogmaals de uitleg over het voltooid deelwoord. In deze opdracht staan alleen regelmatige werkwoorden ofwel zwakke werkwoorden. Je kunt ook opdrachten maken over onregelmatige voltooid deelwoorden

Schrijf het voltooid deelwoord op. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam