jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

werkwoordspelling: voltooid deelwoord los 3

Eindigt het voltooid deelwoord op een d of een t of juist op en? Lees eerst de uitleg over het voltooid deelwoord (vd) en maak daarna pas de opdrachten. Het is belangrijk dat je ook oefent met het herkennen van voltooid deelwoorden

In deze opdracht ga je oefenen met het schrijven van het voltooid deelwoord. In deze oefening ga je oefenen met losse voltooid deelwoorden. 

Geef van de volgende werkwoorden het voltooid deelwoord.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam