jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

werkwoordspelling: tijd persoonsvorm herkennen 9

Deze oefening gaat over het herkennen van de tijd van de persoonsvorm. Geef van de volgende zinnen aan of de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd (tt) of in de verleden tijd (vt) staat. 

Als je alle soorten tijden wilt oefenen, dan kan dat bij werkwoordstijden.

Geef aan of de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd of in de verleden tijd staat.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam