jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: stam herkennen 1

Score

0%


Hier staan steeds rijtjes van vier werkwoorden/ werkwoordsvormen. Klik per zin alle woorden aan die de stam zouden kunnen zijn. Let op: het rijtje wordt pas goed gerekend als je ze allemaal hebt gevonden!

1: lopen, rennen, springen, duik

2: vragen, bijten, kijk, zien

3: veranderen, verwijzen, praten, slaap

4: ren, masseren, horen, voelen

5: ademen, sla, aaien, beven

6: wiebelen, ruik, poetsen, koken

7: bloeden, bloeien, aankleden, stamp

8: word, zijn, gaan, blijven

9: schrijf, lezen, rekenen, tellen

10: vegen, voer, sturen, spelen

volgende oefening:
stam herkennen 2

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Werkwoordrij

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Persoonsvorm TT en VT

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Onvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord

Vormen van het werkwoord herkennen

Werkwoordspelling door elkaar

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.