jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: stam herkennen 1

Score

0%


Hier staan steeds rijtjes van vier werkwoorden/ werkwoordsvormen. Klik per zin alle woorden aan die de stam zouden kunnen zijn. Let op: het rijtje wordt pas goed gerekend als je ze allemaal hebt gevonden!

1: lopen, rennen, springen, duik

2: vragen, bijten, kijk, zien

3: veranderen, verwijzen, praten, slaap

4: ren, masseren, horen, voelen

5: ademen, sla, aaien, beven

6: wiebelen, ruik, poetsen, koken

7: bloeden, bloeien, aankleden, stamp

8: word, zijn, gaan, blijven

9: schrijf, lezen, rekenen, tellen

10: vegen, voer, sturen, spelen

volgende oefening:
stam herkennen 2

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Voltooid deelwoord

Onvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord

Persoonsvorm TT en VT

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.