jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: zwakke werkwoorden- vd 2

Score

0%


Schrijf de voltooid deelwoorden en lees eventueel nogmaals de uitleg. In deze opdracht staan alleen regelmatige werkwoorden.Je kunt de voltooid deelwoorden natuurlijk ook door elkaar oefenen.

1: poetsen – jij hebt

2: praten - wij hebben

3: duwen – jij hebt

4: koken – ik heb

5: snoepen – Blake heeft

6: raken - Sam heeft/is

7: veranderen – jij hebt/bent

8: volgen – Hans is/heeft

9: leggen – ik heb

10: openen – ik heb

Uitleg over: voltooid deelwoord
vorige oefening:
zwakke werkwoorden- vd 1
volgende oefening:
zwakke werkwoorden- vd 3

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Voltooid deelwoord

Onvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord

Persoonsvorm TT en VT

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.