jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Op jufmelis.nl staan tijdelijk extra gratis oefeningen online, dat betekent dat er 350 oefeningen gratis gemaakt en nagekeken kunnen worden.

werkwoordspelling: zwakke werkwoorden- vd 2

Score

0%


Schrijf de voltooid deelwoorden en lees eventueel nogmaals de uitleg. In deze opdracht staan alleen regelmatige werkwoorden.Je kunt de voltooid deelwoorden natuurlijk ook door elkaar oefenen.

1: poetsen – jij hebt

2: praten - wij hebben

3: duwen – jij hebt

4: koken – ik heb

5: snoepen – Blake heeft

6: raken - Sam heeft/is

7: veranderen – jij hebt/bent

8: volgen – Hans is/heeft

9: leggen – ik heb

10: openen – ik heb

Uitleg over: voltooid deelwoord
vorige oefening:
zwakke werkwoorden- vd 1
volgende oefening:
zwakke werkwoorden- vd 3

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Werkwoordrij

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Persoonsvorm TT en VT

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Onvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord

Vormen van het werkwoord herkennen

Werkwoordspelling door elkaar

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.