jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

werkwoordspelling: vormen van het werkwoord en bijvoeglijk naamwoord herkennen 2

Om een werkwoord juist te spellen moet je weten wat voor vorm het werkwoord heeft en of het wel echt een werkwoord is. In deze oefening ga je daarmee aan de slag. Je kunt bij deze oefeningen kiezen tussen de persoonsvormvoltooid deelwoord, het infinitief, het onvoltooid deelwoord of het voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord

Het voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord is geen werkwoord, maar een bijvoeglijk naamwoord. Als je eerst oefeningen wilt maken met alleen het voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord dan kan dat hier.  

Klik de juiste vorm van het werkwoord aan of het bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam