jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: pv tt enkelvoud 1

Score

0%


1: Ik (lopen) naar de keuken.

2: Piet (gaan) morgen naar de markt.

3: Samen met Mark (gaan) ik morgen naar het festival.

4: Mohammed (worden) volgende week 13 jaar.

5: Ik (worden) later juf.

6: Om 11 uur (willen) ik naar de verjaardag van Bas gaan.

7: (Willen) jij later kapper worden?

8: (Worden) jij later automonteur?

9: Soms (rennen) ik heel hard naar de trein.

10: De auto (moeten) morgen wel starten.

Uitleg over: pv tegenwoordige tijd
volgende oefening:
pv tt enkelvoud 2

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Werkwoordrij

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Persoonsvorm TT en VT

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Onvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord

Vormen van het werkwoord herkennen

Werkwoordspelling door elkaar

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.