jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

werkwoordspelling: pv tt enkelvoud 1

In de onderstaande zinnen staat de persoonsvorm steeds in de tegenwoordige tijd en in het enkelvoud. Lees eerst de uitleg over de werkwoordspelling in de tegenwoordige tijd of oefen met het herkennen van de persoonsvorm

Vul de juiste vorm van het werkwoord in de tegenwoordige tijd in. 

1: Ik (lopen) naar de keuken.

2: Piet (gaan) morgen naar de markt.

3: Samen met Mark (gaan) ik morgen naar het festival.

4: Mohammed (worden) volgende week 13 jaar.

5: Ik (worden) later juf.

6: Om 11 uur (willen) ik naar de verjaardag van Bas gaan.

7: (Willen) jij later kapper worden?

8: (Worden) jij later automonteur?

9: Soms (rennen) ik heel hard naar de trein.

10: De auto (moeten) morgen wel starten.

Voor € 15,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam