jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

1: zijn - ik (zijn)

2: denken - ik (denken)

3: eten - ik

4: gaan - ik

5: hangen - ik

6: kiezen - ik

7: krimpen - ik

8: vallen - ik

9: rijden - ik

10: schelden - ik

Maak alle oefeningen voor € 15,- per jaar. Bestel nu!

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam