jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

werkwoordspelling: zwakke werkwoorden- vt 4

In deze oefening ga je aan de slag met de werkwoorden in de verleden tijd. In deze opdracht staan alleen regelmatige werkwoorden ofwel zwakke werkwoorden. Je kunt ook moeilijkere oefeningen maken over de werkwoordspelling in de verleden tijd

Schrijf de juiste werkwoordsvorm in de verleden tijd. 


Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Voor € 14,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam