jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: tijd persoonsvorm herkennen 2

Score

0%


Deze oefeningen gaan over het herkennen van de tijd van de persoonsvorm. Geef van de volgende zinnen aan of de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd (tt) of in de verleden tijd (vt) staat. Als je meer dan alleen de tijd van de persoonsvorm wilt oefenen, dan kan dat bij werkwoordstijden.

1:
 • Hadden
 • jullie
 • je
 • boek
 • al
 • uit?
2:
 • Veel
 • docenten
 • lezen
 • graag.
3:
 • Vroeger
 • las
 • ik
 • veel
 • meer.
4:
 • Mijn
 • vader
 • laste
 • vroeger
 • erg
 • veel.
5:
 • Wendy
 • last
 • ook
 • erg
 • graag.
vorige oefening:
tijd persoonsvorm herkennen 1
volgende oefening:
tijd persoonsvorm herkennen 3

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Werkwoordrij

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Persoonsvorm TT en VT

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Onvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord

Vormen van het werkwoord herkennen

Werkwoordspelling door elkaar

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.