jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: pv vt splitsbaar werkwoord 2

Score

0%


Vul de juiste vorm van het splitsbaar werkwoord in (soms worden deze werkwoorden scheidbare werkwoorden genoemd). Let op: alle persoonsvormen moeten in de verleden tijd komen te staan.

1: Morris (opbergen) zijn lego altijd goed .

2: (Uitpakken) hij zijn cadeau direct ?

3: Al de leugens (opbiechten) hij .

4: Helaas (uitvallen) de les Nederlands .

5: Ze (aanstellen) zich erg .

vorige oefening:
pv vt splitsbaar werkwoord 1
volgende oefening:
pv vt splitsbaar werkwoord 3

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Werkwoordrij

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Persoonsvorm TT en VT

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Onvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord

Vormen van het werkwoord herkennen

Werkwoordspelling door elkaar

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.