jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

werkwoordspelling: pv vt splitsbaar werkwoord 2

In deze oefening leer je scheidbare werkwoorden ofwel splitsbare werkwoorden te gebruiken. Deze werkwoorden moeten in de verleden tijd komen te staan, je kunt ook eerst oefenen met scheidbare werkwoorden in de tegenwoordige tijd

Zet de werkwoorden in de verleden tijd. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Maak alle oefeningen voor € 15,- per jaar. Bestel nu!

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam