jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

werkwoordspelling: werkwoordspelling extra moeilijk 2

Deze zinnen zijn speciaal gemaakt voor als je de werkwoordspelling goed begrijpt, dit zijn namelijk extra moeilijke oefeningen. Het is helemaal niet erg als deze zinnen te moeilijk zijn, dan moet je de werkwoordspelling gewoon nog even oefenen.

Bij de persoonsvorm ga je uit van de tegenwoordige tijd, tenzij het anders wordt vermeld.

Vul de juiste vorm van het werkwoord en het bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord in.

1: De (vergroten) foto (zijn) vandaag (vergroten) , omdat ik gisteren de foto (vergeten) (zijn, verleden tijd) te (vergroten) , ik (vergroten, verleden tijd) de foto dus vandaag.

2: Niemand (willen) na de vorige zin nog ooit een (vergroten) foto (bestellen) (hebben) of zelf een foto (laten) (vergroten) .

3: Toch kan een (vergroten) foto aan de muur als een waardevol object (worden) (zien) door een (uitrusten) overgrootoma.

Voor € 12,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam