jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

werkwoordspelling: werkwoordspelling extra moeilijk 7

Deze zinnen zijn speciaal gemaakt voor als je de werkwoordspelling goed begrijpt, dit zijn namelijk extra moeilijke oefeningen. Het is helemaal niet erg als deze zinnen te moeilijk zijn, dan moet je de werkwoordspelling gewoon nog even oefenen.

Bij de persoonsvorm ga je uit van de tegenwoordige tijd, tenzij het anders wordt vermeld.

Vul de juiste vorm van het werkwoord en het bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord in.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam