jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

werkwoordspelling: werkwoordrij met voltooid deelwoord 1

Je oefent hier de werkwoordspelling in een schema. Is deze oefening te makkelijk voor je? Ga dan direct naar de oefeningen voor het toepassen van de werkwoordspelling.

In deze oefeningen staan onregelmatige en regelmatige werkwoorden in de tegenwoordige tijd en in de verleden tijd. Je vult ook steeds het voltooid deelwoord in.

Vul steeds de juiste vorm van het werkwoord in.

1: hebben

Tegenwoordige tijdVerleden tijd
ik
hij/zij
wij
 
Voltooid deelwoord
ik heb

2: zijn

Tegenwoordige tijdVerleden tijd
ik
hij/zij
wij
 
Voltooid deelwoord
ik ben

3: worden

Tegenwoordige tijdVerleden tijd
ik
hij/zij
wij
 
Voltooid deelwoord
ik ben

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam