jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

werkwoordspelling: pv of voltooid deelwoord 1

Deze opdracht gaat over het werkwoord worden. Lees eerst de uitleg over de tegenwoordige tijd, de uitleg over de verleden tijd of lees de uitleg over het voltooid deelwoord

Zet het werkwoorden worden in de tegenwoordige tijd, de verleden tijd of gebruik het voltooid deelwoord.

1: Ik (worden, tt) juf.

2: Hij (worden, tt) agent.

3: Emin (worden, tt) een geweldige advocaat.

4: Hans en Rob (worden, tt) computerprogrammeur.

5: Jasmijn en Nadine (worden, tt) docent.

6: Ik (worden, vt) juf.

7: Hij (worden, vt) docent.

8: Dirk en Stefan (worden, vt) beroemde voetballers.

9: Francine is illustrator (worden) .

10: Josje en Liza zijn docent (worden) .

Maak alle oefeningen voor € 15,- per jaar. Bestel nu!

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam