jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

werkwoordspelling: voltooid deelwoord herkennen 8

In deze opdracht ga je oefenen met een onderdeel van de werkwoordspelling dat veel mensen lastig vinden, namelijk het herkennen van het voltooid deelwoord. Je kunt ook direct oefenen met het schrijven van voltooid deelwoorden

In de opdracht staan steeds rijtjes van vier werkwoorden/ werkwoordsvormen. Klik per zin het woord aan dat een voltooid deelwoord zou kunnen zijn. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam