jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: stam herkennen 2

Score

0%


Hier staan steeds rijtjes van vier werkwoorden/ werkwoordsvormen. Klik per regel het woord aan dat de stam zou kunnen zijn. 

1: bellen, telefoneren, signaleer, beredeneert

2: vereer, rijdt, fietsen, slenteren

3: computeren, verwijzen, bedenk, bezien

4: whatsapp, vervelen, bepalen, benaderen

5: rennen, zien, sla, bedanken

6: raken, wassen, bedelen, breek

7: bak, drinken, eten, spugen

8: beledigen, verdwijn, bestaan, bedenken

9: rillen, trillen, drillen, gil

10: kraaien, kirren, vier, varen

vorige oefening:
stam herkennen 1
volgende oefening:
stam herkennen 3

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Voltooid deelwoord

Onvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord

Persoonsvorm TT en VT

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.