jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: stam herkennen 2

Score

0%


Hier staan steeds rijtjes van vier werkwoorden/ werkwoordsvormen. Klik per regel het woord aan dat de stam zou kunnen zijn. 

1: bellen, telefoneren, signaleer, beredeneert

2: vereer, rijdt, fietsen, slenteren

3: computeren, verwijzen, bedenk, bezien

4: whatsapp, vervelen, bepalen, benaderen

5: rennen, zien, sla, bedanken

6: raken, wassen, bedelen, breek

7: bak, drinken, eten, spugen

8: beledigen, verdwijn, bestaan, bedenken

9: rillen, trillen, drillen, gil

10: kraaien, kirren, vier, varen

vorige oefening:
stam herkennen 1
volgende oefening:
stam herkennen 3

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Werkwoordrij

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Persoonsvorm TT en VT

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Onvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord

Vormen van het werkwoord herkennen

Werkwoordspelling door elkaar

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.