jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: sterke werkwoorden- vd 1

Score

0%


Maak van de onregelmatige werkwoorden een voltooid deelwoord. 

Lees de uitleg van de onregelmatige werkwoorden ofwel sterke werkwoorden. Je kunt ook eerst de algemene uitleg van de voltooid deelwoorden lezen en alleen de regelmatige voltooid deelwoorden oefenen. 

1: Wij hebben (denken).

2: Wij hebben (eten).

3: Wij zijn (gaan).

4: Wij hebben de jas (ophangen).

5: Wij hebben (kiezen).

6: Wij zijn (krimpen).

7: Wij hebben (malen).

8: Wij hebben/zijn (rijden).

9: Wij hebben (schelden).

10: Wij zijn (zijn).

Uitleg over: voltooid deelwoord
volgende oefening:
sterke werkwoorden- vd 2

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Voltooid deelwoord

Onvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord

Persoonsvorm TT en VT

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2018. Alle rechten voorbehouden.