jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Voltooid deelwoord

Een voltooid deelwoord begint vaak met be-, ge-, ver- of ont-.


Een voltooid deelwoord eindigt op:

  • en
  • d
  • t

Als je niet weet of het voltooid deelwoord op een t of een d eindigt dan kun je het langer maken (in de verleden tijd).


Dus: gerend want rende.


Uiteraard kun je ook 't kofschip gebruiken (zie uitleg verleden tijd).Stam (ik-vorm)

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm TT en VT

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2016. Alle rechten voorbehouden.