jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Vanaf nu is de jufmelis.nl zinsontleden app voor iPhone en iPad beschikbaar in de AppStore! Klik hier voor de app!

Voltooid deelwoord

Een voltooid deelwoord begint vaak met be-, ge-, ver- of ont-.


Een voltooid deelwoord eindigt op:

  • en
  • d
  • t

Als je niet weet of het voltooid deelwoord op een t of een d eindigt dan kun je het langer maken (in de verleden tijd).


Dus: gerend want rende.


Uiteraard kun je ook 't kofschip gebruiken (zie uitleg verleden tijd).Stam (ik-vorm)

Persoonsvorm TT

Persoonsvorm VT

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm TT en VT

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2014. Alle rechten voorbehouden.