jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

werkwoordspelling: pv, vd en infinitief herkennen 10

Deze oefeningen van de werkwoordspelling gaan over het herkennen van de verschillende vormen van het werkwoord. Het is namelijk erg lastig een werkwoord juist te spellen, als je de verschillende werkwoordsvormen niet kunt herkennen. Als je makkelijkere oefeningen over de werkwoordsvormen wilt doen kan dat hier. 

Je kunt bij deze oefeningen kiezen tussen de persoonsvormvoltooid deelwoord of het infinitief. Het infinitief is het hele werkwoord. 

Klik de juiste werkwoordsvorm aan.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Ben jij onzeker over je taal? Verbeter je spelling en grammatica voor maar € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam