jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

werkwoordspelling: pv of vd slepen 1

In deze oefening ga je de werkwoordsvormen naar de juiste plek slepen. De werkwoordsvormen klinken hetzelfde, maar dat zijn ze natuurlijk niet. Lees nogmaals de uitleg over de tegenwoordige tijd of lees de uitleg over het voltooid deelwoord

Je moet dus persoonsvormen en voltooid deelwoorden goed kunnen herkennen. Je kunt ook eerst oefenen met het herkennen van de persoonsvorm en het voltooid deelwoord

Sleep de werkwoordsvormen naar de juiste plek. 

1: Wat   (gebeuren) er?

2: Dat huis is door iemand   (bekladden).

3: Is er wel iets   (veranderen)?

4: Wat heeft hij voor je   (betekenen)?

5: Hij   (berekenen) alle kosten.

6: Wat is er   (gebeuren)?

7: Wat   (veranderen) er voor jou?

8: Heeft hij ook de voorrijkosten   (berekenen)?

9: Wie   (bekladden) er nu een huis?

10: Wat   (betekenen) dat?gebeurd gebeurt berekend bekladt berekent betekent veranderd verandert betekend beklad


Maak alle oefeningen voor € 15,- per jaar. Bestel nu!

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam