jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

werkwoordspelling: werkwoordrij met voltooid deelwoord 8

Je oefent hier de werkwoordspelling in een schema. Is deze oefening te makkelijk voor je? Ga dan direct naar de oefeningen voor het toepassen van de werkwoordspelling.

In deze oefeningen staan onregelmatige en regelmatige werkwoorden in de tegenwoordige tijd en in de verleden tijd. Je vult ook steeds het voltooid deelwoord in.

Vul steeds de juiste vorm van het werkwoord in.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam