jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

werkwoordspelling: werkwoordspelling alles 7

In deze oefeningen komen de verschillende werkwoordsvormen aan bod: de persoonsvorm, het voltooid deelwoord, de infinitief en het onvoltooid deelwoord. Het is dus belangrijk dat je de verschillende vormen van het werkwoord herkent zodat je de regels van de werkwoordspelling goed kunt toepassen. 

Bij de persoonsvorm kies je voor de tegenwoordige tijd, tenzij in de zin duidelijk staat aangegeven dat het verleden tijd moet zijn. Vul de juiste werkwoordsvorm in.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam