jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

werkwoordspelling: tegenwoordige tijd ik en hij 1

In de onderstaande oefening oefen je met de werkwoordsvorm bij ik en bij hij. Lees eerst de uitleg over de tegenwoordige tijd. Je kunt ook direct moeilijkere oefeningen maken met de werkwoordspelling in de tegenwoordige tijd. 

Zet het werkwoord in de tegenwoordige tijd. 

1: rennen - ik , hij

2: lopen - ik , hij

3: lezen - ik , hij

4: schrijven - ik , hij

5: worden - ik , hij

Voor € 15,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam